Varumärkeslöften DNA

grod10

Företagets DNA och varumärkeslöften

Vad lovar ni att erbjuda och leverera till kunder och marknad?

Företagets varumärke har en unik kod – ett eget DNA. Brands strategiska varumärkesprocesser definierar, utvecklar och ger insyn i varumärkets DNA och vilka olika styrkor och svagheter det har jämfört med konkurrenterna.

Varumärket står för ett löfte om ”vad man erbjuder” och ”hur man levererar” med en affärsidé som har en tydlig mission, inspirerande vision och starka värderingar som alla i företaget står bakom och brinner för att leverera.
loften5
Generella företagslöften – ”Mission Vision Values” måste vara hållbara och långsiktiga och gälla hela företaget och alla produkter.

Funktionella produktlöften – förklarar egenskaper och fördelar och de USPar vi ställer ut för företaget, våra olika produkter varumärken.

Emotionella varumärkeslöften – ESPar ska förmedla värderingar, personlighet och den rätta känslan och kärnvärdena som vi laddar och positionerar varumärket med.

Om ledningen och medarbetarna är överens om företagets Mission, Vision & Values och om alla har koll på företagets kärnvärden, så ökar det allas möjligheter att förstå hur man framgångsrikt ska jobba under varumärket för att leverera företagets varumärkeslöften i det dagliga arbetet.

Identitet – Profil – Image

Ett ytterligare sätt att definiera varumärkets/företagets DNA och varumärkeslöften är att utveckla och formulera dess ”identitet”, ”profil” och ”image”.

Identitet – handlar om varumärkets inneboende kärnvärden såsom ursprung, historia, kultur, vad/vem man är, vad man står, mm. (Se även ”Kärnvärden”)

Profil – är vad varumärket sänder ut för signaler på marknaden, med utgångspunkt från den identitet man har.

Image – är resultatet av varumärkets identitet och den profil som sändes ut, dvs  vilken uppfattning marknaden till slut har av varumärket.

I en ideal värld överensstämmer identitet-profil-image, men i alla verkliga fall skiljer de sig mer eller mindre. Just storleken på skillnaden är ett mått på hur väl man lyckas med sin varumärkesstrategi.

Ett sätt att mäta skillnaderna är genom PROFILANALYS™.

Varumärkets Positionering

Ökad global konkurrens innebär att det blir för kostsamt med många olika varumärken och produkterna knyts i stället allt hårdare till företagets varumärke. Företagets varumärkes-image blir därmed allt viktigare för produkternas framgång. Produkternas funktionella fördelar – USP – är enkla att kopiera varför företagen måste fylla varumärkena med mer emotionella kärnvärden – ESP-  som är svårare att kopiera och ger en starkare position.

positioning3

80% av säljargumenten är ofta USPar, men 80% av kundernas köpbeslut grundar sig på ESPar, man köper på magkänsla snarare än på rationellt beslut..

Starka emotionella relationer som byggs upp mellan varumärke och kund, säljer mer, till ett högre pris och skapar lojalare kunder än vad de funktionella fördelarna klarar.
Och så får man inte glömma varumärkets X-faktor som är så svår att definiera och formulera, men som finns där om man vet hur man hittar den – XSP.

grod15Att positionera en produkt med dess USPar tillsammans med företagets ESPar, kryddat med varumärkets XSPar, är ett vinnande koncept. Varumärkets unika fördelar och kärnvärden förstärkt med företagets goda image skapar synergi för affärerna.

 

KÄRNVÄRDEN    •NYTT NAMN     •OMPROFILERING
REGISTRERING®             PROFILANALYS™