Omprofilering

Brands Profil

Omprofilering av företag och koncerner.

Brands lotsar företag igenom alla delprocesser, från start till mål från strategisk planering och analys, målsättning till upphandling, implementering och lansering.

Brands säkerställer att omprofileringen uppnår avsedd profil med samtliga profilbärare på marknaden, inom avsedd tid, med färre misstag och därmed till en effektivare kostnad.  Kontakt & presentation.

Exempel på genomförda omprofileringar:

ompro

Omprofileringsprocessen

annons0

Företag är inte organiserade för och har inte kunskap om och erfarenhet av sällanhändelser som omprofileringar. Fel skött blir det en dyr och tidskrävande process.

En hel omprofileringsprocess från start till färdig implementering är alltid tidskritisk. Ett enormt arbete ska genomföras med många inblandade – från ledning och medarbetare, många interna och externa projekt med flera olika leverantörer skall styras och koordineras. Det kan helst behövas ett år för större företag och koncerner för alla förberedelser, men ofta finns inte denna tid – framför allt inte hos mindre och uppstartande företag.

Det finns också en intäktsida vid en omprofilering som gör den till en lönsam, långsiktig investering i hela företaget, dess produkter, medarbetare och för kunder/marknader.

Flera huvudsteg i processen kan urskiljas. För var och en har Brands dokumenterade metoder, processer, mångårig erfarenhet med goda resultat och referenser samt beprövade underleverantörer. Vi skräddarsyr en totalentreprenad för hela eller enskilda delar av processen.

VARUMÄRKESLÖFTEN      •KÄRNVÄRDEN      •NYTT NAMN      •REGISTRERING®           PROFILANALYS™