Företagets kärnvärden

grod9

Utveckla kärnvärden med Profilanalys™

Brands Varumärkeskonsult hjälper er att ta fram företagets eller varumärkets egna unika kärnvärden i en varumärkesprocess med ledning och medarbetare bl a med hjälp av Profilanalys™

Företagets kärnvärden är inte floskler påhittade av någon reklambyrå. De är en del av företagskulturen, den gemensamma värdegrund och identitet som sitter i väggarna. Därför är ägare, styrelse, ledning, medarbetare och även kunder viktiga att ha med i processen för att definiera och formulera företagets rätta och långsiktiga kärnvärden.

 Ett företags kärnvärden är tidlösa principer som vägleder allt och alla inom företaget. Kärnvärden är fundamentala och ändras sällan eller aldrig. De speglar varför ert företag finns till – er mission eller syfte. Alla företag vet vad de gör. De flesta kan också förklara hur de skiljer sig från konkurrenterna. Men färre kan förklara varför de finns till. Kunderna betalar inte mer för vad ditt företag gör, utan de betalar mer om de förstår varför ni gör det ni gör.

Företagets kärnvärden utvecklas i en effektiv process i fem till sju steg med unika verktyg med ledning och eller medarbetare, i sittande möte under en halv dag.

Profilanalys™

Alla varumärken är olika – tanken är ju att skapa unika, starka varumärken  med kärnvärden som sänder ut den profil som företaget definierat och formulerat i varumärkesprocessen. Vi har hittills aldrig definierat två varumärken med Profilanalys™ som är lika eller nästan lika – alla är unika.

Profilanalys™ grundar sig på en unik process med företagets profilgrupp, ledningsgrupp,  etc där varumärkets kärnvärden definieras och formuleras. Relevanta kärnvärden matchas, prioriteras i en beslutsstyrd process. Resultatet levereras direkt i sittande möte och alla medverkande blir överens då alla beslut är tagna under mötet i konsensus. Profilanalys™

Resultatet blir en plattform för fortsatt arbete med företagets strategiska marknadskommunikation eller för att hitta ett nytt namn och grafisk profil. Ägare, styrelse, ledning, medarbetare och även kunder kan också engageras i processen för att utveckla och förankra beslutade kärnvärden och profil.

VARUMÄRKESLÖFTEN     •NAMNPROCESS     •OMPROFILERING      •PROFILANALYS™         •REGISTRERING®