Brands Branding

Brands Varumärkeskonsult

Varumärkesstrategier, namnprocesser & omprofileringar

Brands unika process-verktyg ger ert företag en effektiv plattform för varumärkesbyggande affärsutveckling och profilering.

VARUMÄRKESLÖFTEN           • KÄRNVÄRDEN           • NYTT NAMN

OMPROFILERING              • REGISTRERING®            • PROFILANALYS™

Starka varumärken är lönsammare än svaga. De säljer mer, har högre marginaler då kunderna – och medarbetare – är nöjdare och lojalare. Imagevärdena är bättre och lönsamhet, värdering, börskurs därmed högre.

Brands processer analyserar och utvecklar vad företagets varumärke ska stå för och kommunicera till kunder och marknad. Analys, definition och formulering av företagets olika varumärkeslöften, unika  kärnvärden och positionering sker i processer med ledning och medarbetare och resulterar i en förankrad och effektiv varumärkesplattform.

process3En ny varumärkesstrategi handlar om affärsutveckling där varumärket driver och ökar verksamhetens prestation och effektivt bidrar till att uppnå företagets övergripande mål.

De löften som företagets varumärke ställer ut, måste utvecklas och hela tiden slipas då de ständigt prövas av kunder, marknad, medarbetare.  • VARUMÄRKESLÖFTEN

Företagets egna kärnvärden utvecklas i en varumärkesprocess med ledning och medarbetare bl a med hjälp av vårt unika processverktyg;  Profilanalys™   • KÄRNVÄRDEN

Ibland måste varumärket bytas ut t ex vid fusion eller då det inte längre tillför rätt mervärden utan nytt namn och ny grafisk profil krävs för att företaget ska komma vidare.  • NYTT NAMN   • OMPROFILERING

Brands ansöker om domännamn och om varumärkesregistrering ® i Sverige, EU och övriga världen för alla namn och varumärken.  • REGISTRERING®

annons11Corporate Brand Audit™

Oavsett vilken varumärkesprocess som skall utvecklas eller genomföras, börjar den alltid med en planerings- och analysfas. Corporate Brand Audit™ involverar ledning, medarbetare och ibland kunder i varumärkesprocessen och ger ledningen verktygen att enkelt och effektivt analysera, målsätta och styra processen och löpande följa upp resultatet.

.

VARUMÄRKESLÖFTEN        • KÄRNVÄRDEN        • NYTT NAMN

OMPROFILERING        • REGISTRERING®         • PROFILANALYS™