Profilanalys™

Brands Varumärkeskonsult

Prova Profilanalys™ som utvecklar och mäter emotionella kärnvärden ESP. Ledningen utvärderar och målsätter de kärnvärden varumärket ska stå för.
Hur kunderna uppfattar dem kan sedan mätas löpande med en web-dialog.

profan

Corporate Brand Audit™

Processen att utveckla en unik och stark position utgår från Corporate Brand Audit™.
Med denna process genomlyses varumärkets olika funktionella och emotionella styrkor
och svagheter i relation till konkurrerande varumärken. Ledning och medarbetare
involveras med olika verktyg för analys, målsättning samt utveckling och beslut av
en ny positioneringsstrategi.

Corporate Brand Monitor™

Corporate Brand Monitor™ mäter veckovis er image, funktionella fördelar USP och
emotionella kärnvärden ESP hos ett valfritt urval av era kunder. Ni bestämmer själva
hur många och hur ofta ni vill fråga, ni betalar inte mer för att fråga fler och ni kan
räkna med höga svarsfrekvenser. Tjänsten övervakar löpande hur ert relationskapital
utvecklas och hur nöjda era kunder är med ert varumärke – även med klagomål i klar-
text som loggas och kan länkas vidare till ansvarig avdelning.

Kan med fördel samverka med ert CRM-system och er e-marknadsföring/nyhetsbrev
och andra former av daglig eller veckovis tracking, t ex reklaminvesteringar.

Allt är serverat i en färdig ASP-lösning utan investering för er i system eller drift och
med tillgång till alla data, tabeller, standardanalyser från dag ett till en låg kostnad.

Generell Image – veckovis

Copyright © Corporate Brands